Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
silawokc

Restrukturyzacja kredytów według sprawdzonego specjalisty kredyto


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana znacznej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która to choć raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Okoliczność wobec tego jest relatywnie prosta. Potrzebujemy gotówki na ustalony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy własny upragniony dom. Udajemy się w obliczu tego do agencji bankowej i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, że ten kredyt będziemy rzetelnie spłacać analizuje nasze dochody, ich wielkość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Ponadto zwrot kredytu zabezpiecza poprzez dokonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego wskazane jest mieć należytą wiedzę już stricte prawną. Gdyż trzeba mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana poprzez właściwe dokumenty, niższej rangi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie to są nakładane przez wyżej wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.


Don't be the product, buy the product!

Schweinderl