Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
silawokc

Restrukturyzacja kredytów- perfekcyjna ścieżka do kredytowej stab


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy kredytowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana znacznej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która choć raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Okoliczność wobec tego jest relatywnie prosta. Potrzebujemy pieniędzy na określony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy własny upragniony dom. Udajemy się wobec tego do banku i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, że tego rodzaju kredyt będziemy rzetelnie spłacać bada nasze przychody, ich wysokość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Dodatkowo zwrot kredytu zabezpiecza przez wykonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego należy mieć należytą wiedzę już stricte prawniczą. Albowiem powinniśmy mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana przez odpowiednie akty, niższej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez wyżej wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.


Don't be the product, buy the product!

Schweinderl